Välkommen till ThorebRailway station boarding area

Thoreb erbjuder innovativa lösningar för i första hand kollektivtrafik, med fokus på ELSY, vårt intelligenta E/E-arkitektursystem samt realtidsinformation till resenärer, trafikledare och servicepersonal. Genom att kombinera information om fordonsvärden och felmeddelanden med trafikinformation, kan Thoreb erbjuda våra kunder unika produktkoncept.

Det är viktigt att se strukturer, relationer och möjligheter till utveckling, så väl som att följa ekonomiska och geografiska begränsningar. Inom dessa ramverk bygger vi system som möter varje kunds krav.

LOGON PORTAL

Bildschirmfoto 2014-06-30 um 15.01.57Thorebs inloggningsportal "Logon Portal" används av kunder för att komma åt kundapplikationer och -rapporter. Klicka här för att logga in. Kunder med alternativa lösningar, hänvisas till att följa givna instruktioner.