Västerås

Vasteras 3

Västmanlands Lokaltrafik är trafikhuvudman i Västmanland. Västerås Lokaltrafik som är ett helägt dotterbolag till Landstinget Västmanland, ansvarar för kollektivtrafiken i Västerås, Sveriges femte största stad, med över 110 000 invånare.

 

Thoreb i Västerås

Thorebs projekt tillsammans med Västmanlands Lokaltrafik påbörjades redan under 2000. Sedan dess har systemet uppgraderats och byggts ut, till att omfatta hela Västerås. Exempelvis installerades utrustning för trafikljusprioritet under 2007, 2008 och hösten 2013, för att förbättra bussarnas punktlighet. Under juli 2014 utrustades ytterligare 15 bussar, med Thorebs system, inklusive displayer för passagerarinformation.

Totalt har 140 bussar utrustats med Thorebs kompletta realtidssystem. I Västerås sker kommunikation mellan bussarna och centrala systemet via privatradionätverk. 20 monitorer på hållplatser runt om i staden visar realtidsinformation från bussarna om ankomster och förseningar. Realtidsinformation används även av internetapplikationen Reseplaneraren, där resenärer kan planera sin resa. Under dagen får föraren hjälp av Thorebs fordonsdator. Sedan ett omlopp valts, ställs destinations- och linjenummerskyltar in automatiskt. En karta på förardisplayen visar körvägen tillsammans med annan värdefull information. Passagerarinformation ombord på bussarna visas på displayer, samt ropas ut i högtalarsystemet. Thorebs patenterade system för trafikljusprioritet medför färre stopp och ökar punktligheten. I ca 30 bussar finns passagerarräknare installerade. Trafikledarna kan överblicka trafiksituationen med hjälp av vår trafikledningsapplikation, som bl a har en zoombar, GIS-baserad karta. Kundanpassade rapporter visar statistik från fordonet. Thorebs system är integrerat med trafikplaneringssystemet Rebus. En del av fordonen har ELSY, Thorebs intelligenta E/E-arkitektursystem.