Helsingfors

Helsinki 02

Helsingforsregionens trafik (HRT) är Finlands största trafikhuvudman, med ansvar för kollektivtrafiken i Helsingfors med omnejd, ett område med över 1,1 miljoner invånare.

 

Thoreb i Finlands huvudstad

2001 påbörjades HELMI-projektet, vilket byggdes ut stegvis, till att 2004 omfatta hela centrala Helsingfors. Sedan dess har systemet undan för undan utökats och kompletterats med Thorebs senaste teknik samt ytterligare fordon.

Fram till 2015 har över 600 bussar och 130 spårvagnar utrustats med vårt realtidssystem. Dessutom har 1100 skyltar installerats på hållplatser, för visning av realtidsbaserade avgångstider. Thorebs patenterade system för trafikljusprioritering styr ca 300 trafikljus. Under trafikdagen ser föraren körvägen på förardisplayens karta, tillsammans med annan värdefull information. Loggfiler överförs automatiskt via WLAN, när fordonen befinner sig i depå. Trafikledarna har stor nytta av vår trafikledningsapplikation, som bl a har en zoombar, GIS-baserad karta. Statistik kan fås ut som rapporter i PDF- och Excel-format. Information till tredjepartsapplikationer sänds via SIRI-protokollet.

 

HRT uppskattar att de kunnat minska antalet fordon med ca ett fordon per linje, sedan projektet påbörjades, tack vare trafikljusprioriteringen. Därmed görs en besparing på över 1.500.000 Euro varje år.