KOMMUNIKATIONS­NAV

network2

Thorebs kommunikationsnav fungerar som router/gateway för hela fordonet. Förutom att vidarebefordra all information från fordonets chassi-CAN till andra delar i fordonssystemet, styrs information mellan olika delsystem i fordonet, så väl som till och från system utanför fordonet, via i första hand 3G/4G.

Eftersom två av CAN-kanalerna endast kan lyssna på kommunikationen, finns det ingen risk att själva CAN-kommunikationen kan påverkas. Man behöver inte längre installera en massa antenner på busstaket. Om andra delar av fordonet t ex behöver få reda på fordonspositionen, kan Thorebs kommunikationsnav vidarebefordra informationen till berörda enheter, från den inbyggda GPS-mottagaren.

En mängd kommunikationsgränssnitt

  • 3G/4G
  • 4xCAN
  • 10/100 Mbps Ethernet
  • 2xRS485
  • 2xUSB
  • RS232
  • IBIS
  • LIN

Med Thorebs kommunikationsnav får ni ett flexibelt system, som ger pålitlig information.