PASSAGERAR­RÄKNING

TMi

Thorebs automatiska passa­gerar­räknar­system ger svar på frågor som "hur många passa­gerare steg av och på vid varje hållplats?" och "hur hög är be­läg­gningen varje tur?". Genom att använda sig av stereo 3D-kamera­teknologi tillsam­mans med den senaste bild­behand­lingstekniken, är det enkelt att räkna samtliga av- och på­stigande passagerare. Nog­grann­heten är 98 %, även under svåra förhållanden.

Passagerarbeläggningen som kan kopplas till varje hållplats och tur, sparas i loggfiler, eller sändas till ett centralt system i realtid. Eftersom inga kamerabilder sparas, utan endast den processad räknardata, är det ingen risk att enskilda passagerare ska kunna identifieras. Därmed säkerställs passagerarnas integritet. Installationen och inställningarna görs snabbt och enkelt. Beläggningen kan visas i realtid, eller i form av diverse rapporter baserade på olika sökkriterier. Thorebs internetbaserade rapportverktyg kan användas från vilken dator som helst med webbläsare. Information rörande beläggning kan kombineras med annan information som rapporterats från andra delar av Thorebs systemlösningar.

 

Enkelt att studera passagerarbeläggningen

  • 98 % genomsnittlig noggrannhet 
  • Hög räknarnoggrannhet, även vid trängsel
  • Vandalsäker
  • Räknar in- och utpasserande samtidigt
  • Hanterar barn, barnvagnar och trappor 
  • Uppfyller VDV 300 , VDV457 samt VDV458

 

Med Thorebs automatiska passagerarräknarsystem, vilket har en noggrannhet på 98 % , ges en fullständig överblick av passagerarflödet.