DRIVER IN COMMAND

DriverInCommand2

Thoreb har en mängd lösningar som förbättrar förarmiljön, hjälper föraren under dagen, och dessutom hjälper föraren att betjäna passagerarna. Som användargränssnitt finns olika displayer att välja mellan, lämp­liga för olika typer av instal­lationer. Dessutom har Thoreb knappaneler som kan integreras med vårt ELSY, för upp till 96 brytare.

Våra fordonsdatorer kan styra en mängd kringutrustning, samtidigt som antalet användargränssnitt kan reduceras. Inställningar gjorda i och information från fordonsdatorn kan distribueras till andra delar av fordonssystemet. Några exempel på vad som kan göras: styra linje- och destinationsskyltar, hålla reda på fordonets GPS-position, mäta körd sträcka, ersätta kontroll- och varningslampor, fungera som CAN-interface för motor- och växellådediagnostik, varna förare och verkstadspersonal vid fel, hantera och lagra MP3-filer för utrop, samt hantera röst- och text meddelanden till/från trafikledare.

 

Omfattande integrering

  • Fordonsdiagnostik
  • Klimatkontroll
  • Videoövervakning
  • Linje- och destinationsskyltar
  • Varnings- och kontrollampor
  • GPS-navigering
  • Automatiskt utrop
  • Röst- och textmeddelanden mellan förare och trafikledning

 

Thorebs system ger föraren kontroll över hela fordonet och säkerställer körning utan oacceptabla störningar, vilket resulterar i ökad passagerarkomfort.