RESE­INFORMATION

TravellerInfo2

Prognoser över avgångstider samt information om inställda turer och hållplatser kan visas för resenärer på hållplats­skyltar. Prognoser finns till­gängliga för tredjepartsleveran­törer via SIRI 1.0 XML-protokol­let. Dessutom kan passagerare se statusen för anslutande linjer ombord på bussarna, tillsam­mans med annan användbar information.

 

Information till resenärer var de än befinner sig

  • På hållplatsskyltar och displayer på andra platser av intresse. Utrop av avgångsinformation kan tillhandahållas. 
  • Internetapplikationer, som reseplanerare
  • Appar i smartphones
  • På passagerardisplayer och som utrop i fordon
  • Till tredjepartssystems

 

Resenärer har alltid tillgång till pålitlig information i realtid.