e-Ticket

eTicket2

Med Thorebs eTicket i bussen, är det enkelt att validera biljetter baserade på QR-kod, när man stiger ombord. Det spelar ingen roll om QR-koden visas i en smartphoneapp, på en läsplatta, eller har skrivits ut på papper. Visa bara upp QR-koden för Thorebs QR-kod­läsare. Biljettens status visas omedel­bart på förardisplayen och på läsaren. 

Läsaren kan t ex installeras på en stolpe, på instrumentpanelen, eller fäst på en konsol. Förutom att avläsa QR-koder, kan 2D-koder som följer Aztec,  PDF417, DataMatrix samt IATA resolution 792 hanteras genom en mängd olika media. 

 

e-Ticket - ögonblicklig validering

  • hanterar både elektroniska biljetter och pappersbiljetter
  • enkel att använda 
  • ger omedelbar återkoppling till passagerare och förare
  • robust design
  • en biljett fungerar endast en gång

Thorebs eTicket ger ett pålitligt biljettsystem till en ringa kostnad.