Katowice / Asseco

Asecco 02

I samarbete med Asseco Business Solutions har Thoreb levererat ett system för 178 bussar till trafikhuvudmannen KZK GOP i Katowice, Schlesien Polen. Katowice, som är Polens näst största affärsområde, har över 2,5 miljoner invånare. Med ett flertal kolgruvor och stålverk är arbetslösheten bland den lägsta i Polen.

 

Kontroll över var fordonen befinner sig

Alla fordon i projektet har Thorebs fordonsdator installerad. Förarna börjar trafikdagen med att logga in i fordonsdatorn, som automatiskt får utsättning från centrala systemet. Föraren behöver inte göra några andra inställningar. Fordonets position, utsättning och punktlighet sänds kontinuerligt till det centrala systemet, för att användas av andra delar av KZK GOPs system, t ex reseplanerare. Vid behov kan föraren aktivera ett överfallslarm som är kopplat till fordonsdatorn. En signal sänds då till valda mottagare, som kan följa fordonets position.

Med Thorebs system i bussarna vet man alltid var samtliga bussar befinner sig.