Rapporter

Reports2

Thorebs rapportsystem utgörs av en webbaserad applikation där använd­aren kan studera vald infor­mation som loggats i fordonen. Det finns en mängd standardrapporter, t ex över antal passagerare, punktlighet, resegaranti, ståtider, hastighet, körsträckor, bränsle­förbrukning och fel i fordonen. Rapporterna är tillgängliga genom Thorebs lösenordsskyddade inlogg­nings­portal.

Rapporterna kan kundanpassas för att uppfylla olika behov av sökkombinationer, så som tid, datum, linje, depåer, eller fordonsgrupper. De kan även fås på olika språk. Data från rapporterna kan exporteras till andra applikationer i csv-format (olika skiljetecken kan väljas), för att till exempel kombineras med information från andra källor. Den kompletta rapporten kan också exporteras till andra applikationer, t ex som pdf-filer.

Användbar information som grund för planering 

  • Webbaserat
  • Rapporter baserade på loggad fordonsinformation
  • Kundrapporter i valfritt språk
  • En mängd rapportmallar
  • Rapporterna kan exporteras till andra applikationer
  • Data kan exporteras till csv-format (med olika skiljetecken)

 

Thorebs rapportsystem garanterar tillgång till pålitlig information från fordonen, vilket ger en fullständig överblick och total kontroll över trafiken.