FJÄRRDIAGNOSTIK

EarlyWarning2

Thoreb har ett flertal lösningar som ger fordonsdiagnostik en helt ny innebörd. Våra kunder får varningar och meddelanden i realtid från fordonet, via SMS, e-post och via webbapp­likationer. Viktiga händelser kan rappor­teras 24 timmar om dygnet, oavsett var du befinner dig.

Thoreb's webbaserade applikation Early Warning visar såväl diagnosmeddelanden från fordonet i realtid, som andra värden av intresse.

Eftersom information sorteras efter hur allvarliga händelserna är, kan användare vid behov vidta omedelbara åtgärder. Om det verkar som att det snart kommer att uppstå ett fel i ett fordon, kan förebyggande åtgärder sättas in. Fordonets position visas på en karta och det är enkelt att se om fordonet är i trafik, eller ej.

Användare kan prenumerera på SMS om riktigt allvarliga händelser. I de fall omedelbara åtgärder krävs, är det enkelt att få reda på var berörda fordon befinner sig.

 

Fjärrdiagnostik med en helt ny innebörd

  • Webbaserad
  • Uppdaterad i realtid
  • CAN-diagnostikmeddelanden, sorterade efter allvarlighetsgrad
  • Alarmmeddelanden i webbläsare, som SMS, eller via e-brev
  • Översikt över hela fordonsflottan, eller fordon som tillhör en specifik depå
  • Fordonens position på en karta

 

Med Early Warning kan underhållskostnaderna minska samtidigt som oväntade fel inte ställer till det för föraren och passagerarna lika ofta som tidigare.