VIDEOÖVER­VAKNING

Video 02

Fler och fler upptäcker för­delarna med videoövervakning ombord, som ett led i att förbättra säkerheten inom kol­lektivtrafiken, för såväl förare som passagerare. Vårt video­övervaknings­system (VSS) är specifikt utvecklat för kollektiv­trafiksektorn och kan inte­greras med funktionaliteten i vårt övriga fordonssystem, vilket resulterar i en mängd fördelar.

Realtidsinformation sparas tillsammans med inspelningarna. Därmed går det att få exakt GPS-tid, -position och turinformation, vilket kan visas då inspelningarna utvärderas. Kamerabilder kan visas för föraren, baserat på händelser som öppna dörrar och ilagd backväxel. Som option, kan inspelningar sändas via 3G/4G till ett central system, där det i realtid går att studera vad som sker i fordonet, likväl som tidigare inspelningar.

Det finns att flertal applikationer som kan användas för att studera inspelningarna, både webbaserade och för datorinstallationer. Inspelningar kan studeras, antingen genom att ansluta recorderns hårddisk till en dator, eller genom att strömma hela, eller delar av inspelningarna från fordon. Det är enkelt att dela särskilt intressanta inspelningar med t ex polisen.

 

En mängd fördelar för föraren

  • Högupplösta bilder i realtid
  • Kameravyer på förardisplayen
  • Ökad säkerhet
  • Värdefull överblick av situationen ombord
  • Automatisk växling till backkameravy när backväxeln läggs i

 

Eftersom videoövervakningssystemet kan integreras med Thorebs övriga fordonssystem, kan samma förardisplay användas för såväl turinformation till föraren, som till att visa kamerabilder.