VOITH DIAGNOSTICS

Voith2

Thoreb har ett unikt diagnos­tiksystem, som när som helst via Internet ger tillgång till infor­mation från Voiths växel­låde­system. Thorebs fordons­dator känner av om ett fel uppstår och skickar ett text­meddelande, eller e-brev till berörda personer. Dessa kan omedel­bart se all information rörande växellådan via en smartphone/dator och en vanlig webbläsare.

I realtid visas fordonens position på en karta, tillsammans med statusinformation och eventuellt underhållsbehov. Alla bussar producerade efter 2013 för ÖBB-Postbus och Wiener Linien i Österrike har denna funktion. Genom Thorebs unika system, kan operatörer och verkstadspersonal hantera och använda hela fordonsflottan optimalt, för att upprätthålla hög trafiksäkerhet, förbättra planeringen och reducera kostnaderna.

Med Thorebs system läggs grunden för förebyggande underhåll och reducerad stilleståndstid – vilket förlänger fordonen livslängd och minskar behovet av ersättningsfordon.