Jönköping

Jonkoping01

Jönköpings Länstrafik, som är trafikhuvudman i Jönköpings län, har som vision att från och med 2020 ska minst 75 % av kollektivtrafikresorna ske med eldrivna fordon. Övriga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen. Redan 2001 introducerades stombusslinjer baserade på fyra principer: 1) Stadstrafik med dedikerade bussvägar som löper parallellt, utan att korsa varandra. Därmed kan bussarna mötas utan några störningar. 2) Bussarna får prioritet vid trafikljus, vilket medför färre stopp och snabbare turer. 3) Ledbussar med hög kapacitet och täta avgångar. 4) Realtidsinformation till resenärer på busshållplatser och andra strategiska platser.

 

Thoreb - en långsiktig affärspartner

Sedan projektet startade, har det utökats vid ett flertal tillfällen, till att inkludera hela regionen.

Alla bussar hos Jönköpings Länstrafik är utrustade med ett komplett realtidssystem från Thoreb. Kommunikation mellan fordon och centrala systemet sker dels via privatradio, dels via 3G (mestadels regionbussar). Passagerarinformation ombord på bussarna visas på displayer, samt ropas ut i högtalarsystemet. Vår trafikledningsapplikation ger trafikledarna en överblick av trafiksituationen. Trafikplanering kan baseras på statistik från rapporter i PDF- och Excel-format. Vårt system styr trafikljusprioritet i 18 korsningar och vid två vägbommar. Resenärer får korrekt information om avgångstider på såväl hållplatsskyltar, som i internetapplikationen Reseplaneraren.

 

Thorebs realtidssystem har bidragit till att förbättra kollektivtrafiken i Jönköping. Sedan vårt realtidssystem introducerades har resenärerna alltid varit nöjda och antalet resenärer ökar stadigt. Trafiksituationen i Jönköpings centrum har också förbättrats väsentligt. Bilister slipper trängas med bussar på gatorna och har därför överseende med att de kan få vänta vid rött ljus, då en buss passerar. Vi är stolta över vårt bidrag till kollektivtrafikens positiva utveckling i Jönköping och ser fram emot att fortsättningsvis tillhandahålla våra innovativa produkter och idéer.