Panama City

PanamaCity 22

Panama City har under årens lopp spelat en viktig roll, ända sedan grundandet 1519, med sitt strategiska läge vid Panamakanalens entré till Stilla havet och som förbindelse mellan Nord- och Sydamerika.

Även om Panama har väl utbyggd kollektivtrafik, är det vanligt med förseningar och trafikstockningar i Panama City. Staden är känd för sina “Diablo rojos”-bussar, vilka är privatägda, graffitimålade, före detta skolbussar, som gjorts om till stadsbussar. Emellertid håller man på att ersätta dessa med en ny generation bussar, Metrobus. Under några år har 1200 nya bussar tagits i bruk genom det colombianska företaget Transporte Masivo de Panama S.A. Den dagliga driften sköts av MiBus. 3500 arbetstillfällen har tillkommit, inte bara förare, utan även verkstadspersonal, administratörer och städpersonal.

 

Förebyggande underhåll – säker drift

Vårt intelligenta E/E-arkitektursystem ELSY har installerats i samtliga 1200 Metrobussar. De har 30 stå- och 50 sittplatser, samt är anpassade för passagerare med funktionshinder. En nyckelfråga är förebyggande underhåll, som har beaktats redan vid tillverkningen bussarna. Med ELSY kan varnings- och felmeddelanden visas som text för såväl förare, som verkstadspersonal.

 

Med nya, moderna bussar blir det ordning och reda på kollektivtrafiken i Panama City.