Busscar

Busscar 02

Genom åren har busstillverkaren Busscar de Colombia tillverkar över 7000 bussar, främst till Columbia och Anderna (t ex Peru, Ecuador och Bolivia). Busscar har också för avsikt att expandera i Panama City i samarbete med Bering Motors och har återförsäljare i Mexico. Produktionen sker vid två fabriker i staden Pereira, som ligger mitt i den Gyllene triangeln (Medellín – Bogotá – Cali). Busscar strävar efter att “tillhandahålla säkerhet och kvalitet genom att producera pålitliga bussar som skyddar liv".

 

EN EFFEKTIV EFTERMARKNAD GER NÖJDA KUNDER

Busscar sätter stor vikt vid att tillhandahålla en välorganiserad eftermarknad, med ett välutbyggt servicenätverk över hela Colombia. Eftersom Busscar bygger ca 500 bussar/år med Thorebs intelligenta E/E-arkitektursystem, bidrar detta till en pålitlig produkt, liksom det underlättar vid felsökning när/om fel uppstår.

Alla anställda vid Thorebs dotterbolag Thoreb do Brasil Sistemas Eletrônicos LTDA i Brasilien, strävar efter att hjälpa kunderna på bästa möjliga sätt.