EFMS

vatten2

Thorebs Eco Driving and Fuel Management System (EFMS) hjäl­per föraren att köra så såväl bränsle­kostnaden  som bränsle­förbrukning­en minskar. Samti­digt påverkas förarens körstil till det bättre, vilket leder till ökad passagerarkomfort. EFMS registrerar när föraren gasar så häftigt att accelerationen upp­levs som obehag­lig. Förutom att registrera acceleration, tas det hänsyn till den sidledes accelerationen.

När man kör genom en kurva, får föraren omedelbart en varning om gaspedalen trycktes ned för långt innan kurvan. Körstilen indikeras från grön till röd, beroende på allvarlighetsgrad. Då föraren eftersträvar att alltid ha en "grön" körstil, optimeras både bränsleförbrukningen och passagerarkomforten. Körstilen loggas kontinuerligt av Thorebs EFMS. All data kan sändas i realtid via 3G/4G till våra servrar och presenteras i vår webbapplikation för fjärrdiagnostik i fordon. Data lagras också i ett centralt data warehouse, där detaljerade likväl som sammanfattande rapporter kan sökas fram.

 

En mängd fördelar

  • Omedelbar återkoppling på körstilen
  • Minskad bränsleförbrukning
  • Minskat slitage på bromsarna
  • Ökad passagerarkomfort
  • Rapporter över bränsleförbrukning, körstil, etc.

 

Med Thorebs Eco Driving and Fuel Management System leder till såväl reducerade bränslekostnader som ökad passagerarkomfort. Dessutom ökar effektiviteten och miljöbelastningen minskar.